Startsida Winther CommerceWinther CommerceTjänster Winther CommerceWinther Commerce Referenser Winther CommerceWinther CommerceOm oss på Winther CommerceWinther CommerceKontakta Winther Commerce

ReferenserRingUp Leksand

Jag har ett uppdrag hos RingUp LEKSAND för att bearbeta företagsmarknaden i mellersta och norra dalarna. Målet är att öka RingUp´s marknadsandel i regionen genom att erbjuda en helhetslösning inom kommunikation.
Syftet med uppdraget är att öka servicen för både befintliga och nya kunder i det segment som RingUp LEKSAND verkar inom, dvs. fast och mobil telefoni, mobila bredbandstjänster, systemintegration, IT-produkter samt mobila IT-tjänster.


Under Leksands IF 90års jubileum fans RingUp LEKSAND med i en monter ombord på
Viking Lines färja Cinderella. På bilden ger jag information till Fred Erixon från Resman.

Marknadsplan, Volvo Lastvagnar Sverige AB

Marknadsplanen utfördes för att få en klar bild av hur lastvagnsmarknaden, segment >16 ton, såg ut i den region som Bilkompaniet i Mora AB representerade. En grundlig genomlysning av marknaden gjordes. Detta resulterade i att Volvo Lastvagnar AB realiserade ett åtgärdsprogram, för att höja tillgängligheten och stärka varumärket i regionen.

Miljöpolicy och handbok, Hemköpskedjan AB

Jag producerade broschyren ”Hemköp och Miljön” som riktade sig till konsumenter i butiken. I samband med detta arbete, tog vi fram kriterier för Hemköps långsiktiga Miljöpolicy. En övergripande policy, kopplad till de verksamhetsspecifika förutsättningarna inom Hemköpskedjan. I ett led att implementera miljöarbetet, gjorde jag en utbildningshandbok i miljökunskap. Denna distribuerades till Hemköps butiksanställda, för att stimulera till engagemang och delaktighet inom ramen för miljöarbetet.

Exportguide, Dalatron Electronics AB

Företaget stod i begrepp att expandera sin marknad i Nordeuropa och Nordamerika. De behövde således en analys av dessa marknader beträffande konkurrenter, rättsordningen och leverantörsavtal samt ansvarstagande. Information om hur de skulle behandla frågor som betalningar, frakter, tullar mm återgavs också.

Verksamhetsbeskrivning, Siljan Turism AB

De hade behov av en redogörelse för utländska intressenter på management nivå, som på ett okomplicerat sätt visar vad det nära samarbetet i turistnäringen tillfört Siljanskommunerna.

MAX Hamburgerrestauranger

2001 gjorde jag en etableringsundersökning för Max Hamburgerrestauranger. Syftet var att se förutsättningarna för en etablering i Leksand.

Arrangör av "Young in Japan" 2009

Under Leksands kommuns Vänortsbesök 2009 från Tobetsu, arrangerade jag en Utställning, "Young in Japan" under temat ”Japan är mer än bara anime och konstiga frisyrer” med bilder och texter där myter avslöjades. En utställning som riktade sig till ungdomar. Bland annat fanns föreningen Highscore Sweden och Mangakai på plats och informerade om sina aktiviteter och i stora biografensalongen visades "non stop" manga och anime filmer. Från Tobetsu kom en deligation bestående av tolv personer som representerade Tobetsu kommun, Rotary, näringsliv, kultur, idrott och turism deltog. Med på besöket var också representanter från svenska ambassaden i Tokyo. Huvudsyftet med besöket var att börja planera vänorternas 25-års jubiléum, som kommer att äga rum år 2012 i Leksand. I programmet ingick även företagsbesök på bland annat Tomoku Hus, kyrkbåtsrodd och brödbakning hos Land Alice i Skallskog.

young in japan

Utställning Numazu, Japan 2009

I april 2009 var det en utställning i Japan som Winter Commerce AB var projektledare för från svenskt håll. Detta var ett resultat av ett samarbete mellan Siljan - Japan i Leksand stiftelsen och Numashin Bank samt Numazu kommun i Japan.
Utställningen rymdes dels i ett köpcentrum SEIBU Department Store i staden Numazu samt i Numashin Bank Street Gallery. På SEIBU visades design, konst och hantverk från Siljansregionen och på Numashin Bank Street Gallery visades svenskt glas som lånats från den svenska ambassaden.

Träff med Japans 7-eleven chef (till vänster av bilden) som ansvarar för 13.000 butiker
(i Sverige har vi ca 76 st)

Här överlämnar vi en bok om Siljan till en inköpschef som ansvarar för över 500 butiker

Kvällen bjöd på en äkta traditionell
japansk middag.

En av de svenska utställarna som var med i Japan

Japandagar i Leksand 2-3/8 2008

Jag var projektledare för Leksands Kommuns Japan Dagarna den 2 - 3 augusti 2008.
I uppdraget ingick bl.a. att boka lokaler, utrustning, tekniker, ta fram programblad, kontakter med media, uppföljning, m.m. Bland de japanska gästerna var Japans ambassadör.

Leksand Kommun har sedan 1987 ett nära samarbete med vänorten Tobetsu beläget på den norra ön Hokkaido.

Läs reportage ur dalademokraten.se